อิฐ Q-BRICKS วิวัฒนาการของวงการอิฐไทย เหนือกว่าด้วยคุณภาพ คุ้มค่ากว่าทุกขั้นตอน โรงงานที่มีมาตราฐาน ด้วยประสบการณ์ร่วม 30 ปี  จึงทำให้ได้ ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้อย่างแท้จริง
:
036-731289-90
:
080-622-7711
:
siripetchk@hotmail.com

 

 

 

อิฐคอนกรีตตัน (concrete block) มีวิวัฒนาการมาจาก ปัญหาและอุปสรรคของการก่อผนังด้วย อิฐมอญ เนื่องจากอิญมอญมีขนาดเล็ก ผลิตโดยใช้ดินนำมาเผาในเตาเผาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้มีข้อเสียอยู่หลายประการเช่น   ปัญหาแรงงาน  การที่อิฐมอญมีขนาดเล็ก ทำให้การก่อต้องใช้เวลามาก    และต้องใช้แรงงานที่มีประสบการณ์สูงเนื่องจากการทำได้ดิ่งทำได้ยาก   ในขณะที่ปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต      ปัญหาราคาที่ไม่คงที่ เนื่องจากแกลบซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักมีราคาไม่คงที่   และในอนาคตคาดว่าแกลบจะขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

 

อิฐคอนกรีตตันจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของอิฐมอญดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ได้เริ่มผลิตครั้งแรก เมื่อปี 2539  โดยพัฒนามาจากอิฐบล๊อกซึ่งเป็นอิฐคอนกรีตที่กลวง ให้เป็นอิฐคอนกรีตทึบตัน เพื่อให้มีความแข็งแรงและขนาดเหมาะสม   โครงการแรกที่ใช้คือ โชร์รูมนิสสันที่หัวหมาก

 

อิฐคอนกรีตตัน ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานเพื่อให้ทดแทนอิฐมอญอย่างแท้จริง  โดยให้มีความแข็งแรงเหมาะสม   มีขนาดพอดีที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น  มีน้ำหนักขนาดกลางที่ไม่เพิ่มต้นทุนโครงสร้างและพอเหมาะกับการทำงานของแรงงาน

 

อิฐคอนกรีตตันของกิตติชัยฯได้มีการมีการทำตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปในจังหวัดสระบุรี เป็นส่วนมาก หน่วยงานที่ใช้งานมีมากกว่า 20 หน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยผู้ที่ได้เคยใช้งานจะมีความพึงพอใจและใช้งานอย่างต่อเนื่อง  จนในปี 2548 ทางห้างฯจึงเริ่ม ทำตลาดในกรุงเทพฯ โครงการใหญ่โครงการแรกคือ มาริน่า ริเวอร์ไซค์ เจริญกรุง 70  เป็นอาคาร 37 ชั้น 3 อาคาร   เพื่อเป็นที่พักอาศัยหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มใช้งาน เดือนกุมภาพันธ์ 2549